vrààg die aandacht - mensen komen niet vanzelf

Publiciteit genereren voor je website? Het web is toch het nieuwe medium? Waarom gaan we het nu dan opeens over ouderwetse media hebben? Ehm... laten we om te beginnen eens kijken wat een website is: Een marketingmiddel. Niets meer en niets minder.

Je wilt een dienst, product of idee verkopen en om je potentiële klanten te bereiken moet je je product in de markt zetten. Een website is één van de middelen die je daarvoor gebruikt, maar er zijn er zoveel meer. De toegevoegde waarde van een website is dat deze altijd beschikbaar is en dat het vinden van uitgebreidere informatie / bestellen / contact zoeken dus mogelijk is op een tijdstip dat de bezoeker uitkomt. Maar hoe komt die bezoeker nou bij jou terecht?

Uiteraard heb je je website aangemeld bij zoekmachines, maar dat alleen is meestal niet genoeg om klanten te trekken. Publiciteit rond je bedrijf is één van de mogelijkheden om een nieuwe groep potentiële klanten te bereiken en je website ondersteunt deze publiciteit door uitgebreidere informatie snel en makkelijk toegankelijk beschikbaar te stellen.

De basis moet goed zijn

Hier zijn uiteraard al vele artikelen over verschenen, dus ik zal het bij een paar hoofdpunten houden:

Zorg dat je website
  1. online is en goed funtioneert (toegankelijk met alle moderne browsers, geen javascript foutmeldingen, geen externe programma’s nodig e.d.)
  2. zichtbaar up to date is - plaats een duidelijk zichtbare “laatste update datum” en gebruik geen “under construction” pagina’s.
  3. goed te vinden is (bekend bij zoekmachines), maar – zeker bij publiciteit – nog veel belangrijker: een makkelijk te onthouden webadres heeft.
    Voorbeeld: je verkoopt rieten manden: een logisch en makkelijk te onthouden webadres is dan www.rietenmand.nl, en dus niet www.hetwinkeltjevanjan.nl (als je ook een “gewone” winkel hebt die het winkeltje van Jan heet, registreer dan beide namen).
  4. alle contactinformatie bevat, en dat de bezoeker die makkelijk kan vinden. Het vermelden van adres, telefoon en e-mailadres versterkt het gevoel van betrouwbaarheid. Bij voorkeur plaats je ook een standaard contactformulier op de site.

Wie is je doelgroep?

Okee, je website is in orde. Nu wordt het tijd om te bepalen wie de doelgroep is. Een aantal vragen die je jezelf hierover kunt stellen zijn:

Als je je op bedrijven richt:

Op welke marktsector richt je je? Denk bijvoorbeeld aan: Zakelijke dienstverlening, retail, gezondheidszorg, transport of misschien IT?
En wat is de schaal van je publiek? Richt je je op het kleinbedrijf, op middelgrote bedrijven of juist op grote multinationals?

Als je je op particulieren richt:

Is het geen je aanbiedt vakgericht of hobbygericht?
Wil je mannen, vrouwen of beide aanspreken?

Uiteraard is dit geen uitputtende lijst, maar het geeft je een idee hoe je je doelgroep kunt bepalen.

Je kunt uiteraard meerdere doelgroepen hebben, zorg dan ook dat de inhoud van je website bij al deze doelgroepen aansluiting biedt.

Een voorbeeld:

Netwerk Verlaat Verdriet is een netwerk voor volwassenen die vóór hun twintigste één of beide ouders aan de dood hebben verloren.

Als primaire doelgroep willen zij Nederlandse volwassenen aanspreken die jong een ouder verloren zijn en daar als volwassenen ‘iets’ mee willen. Secundair willen zij hulpverleners aanspreken, maar ook bijvoorbeeld de partner of andere gezinsleden van de primaire doelgroep.

Kijk welke media aansluiten bij jouw doelgroep

Enkele voorbeelden:

Op zoek naar het juiste medium? Kijk bijvoorbeeld op:

Stel een persbericht op

Kijk wat jouw toegevoegde waarde is ten opzichte van je concurrenten, voor de doelgroep van het gekozen medium. Schrijf met die informatie in je achterhoofd een basis-persbericht waarin je in ieder geval ‘nieuws’ brengt. Ook klein nieuws kan afhankelijk van je doelgroep al nieuws zijn. Een nieuw bedrijf in de regio met uniek product of bijvoorbeeld een nieuw vishaakje dat op de markt komt.

Denk je groot, probeer dan vooral in te spelen op de actualiteit. Stuur het persbericht over de rieten mandjes die door aidspatiënten worden gemaakt, pas uit enkele weken voor Wereld Aids Dag en maak deze connectie duidelijk in je bericht.

En niet te vergeten: Pas je persbericht aan per medium zodat je bericht goed aansluit bij hun doelgroep. Koop hiervoor enkele nummers van een blad, luister/kijk naar het (lokale) radio/tv programma en probeer in je persbericht aan te sluiten bij hun toonzetting en hun doelgroep.

Uiteraard sluit je het persbericht af met je webadres en verdere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Kijk voor meer informatie over het schrijven van persberichten eens op:

Wees realistisch en heb geduld

Wat je ook doet, er zijn een paar dingen waar je op moet letten.

Wees realistisch en wees eerlijk

Natuurlijk kun je je verhaal naar een doelgroep ‘toeschrijven’ of in een interview naar de doelgroep ‘toepraten’, maar kijk uit dat je geen verwachtingen schept die je niet kunt waarmaken.

Wees geduldig

Behalve als de actualiteit (toevallig) aansluit bij het onderwerp/jouw product of dienst, komt jouw persbericht onderop de stapel te liggen. Dit betekent al snel dat het soms maanden kan duren voordat je een reactie krijgt of – als je een positieve reactie gekregen hebt – voordat een artikel geplaatst wordt. Zelfs als een plaatsingsdatum gecommuniceerd is, kan deze nog diverse malen veranderd worden als er ruimte nodig is in het medium voor actuelere onderwerpen.

Na de publicatie: de reacties

Naar aanleiding van de publiciteit hoop je uiteraard op reacties. Om deze ten volle te kunnen benutten, moet je zorgen dat je voldoende tijd vrij hebt rond de publicatiteitsdatum om hier snel op te reageren. Het is aan te raden om zeker de eerste week iedere dag je mail checken. Dat klinkt misschien logisch, maar in de praktijk blijken veel kleine ondernemers dit niet te doen.

Bij dagbladen, weekbladen en tijdschriften zul je vooral het eerste weekend wat reactie kunnen zien. Mensen bewaren vaak de lectuur die gedurende de week binnenkomt en nemen die in het weekend door. Radio levert weinig directe reacties op: veel mensen luisteren in de auto en hebben op dat moment geen pen en papier bij de hand om een webadres op te schrijven. Tegen de tijd dat ze thuis zijn, is het webadres vergeten.

Over het algemeen kan gesteld worden dat:
Televisie heel direct is: binnen twee dagen relatief veel reacties, met een uitloop tot twee weken
Dagbladen de eerste week een aantal reacties opleveren, maar een uitloop hebben van maanden
Tijdschriften nog veel geleidelijker reacties opleveren

Als het onderwerp aansprekend is voor de doelgroep, zul je ook merken dat er na lange tijd nog reacties naar aanleiding van een publicatie kunnen komen. Mensen knippen artikelen uit voor vrienden waarvan ze weten dat ze zich voor het onderwerp interesseren, collega's praten in de koffiehoek na over een televisieuitzending en wijzen elkaar op de website, enzovoort...

Meet het effect

Aan de ene kant meet je het effect natuurlijk door de statistieken van je website te bekijken. Je kijkt naar de trends: hoeveel bezoekers heb ik normaal gesproken gemiddeld? Zie ik een toename rond een bepaalde publicatiedatum? Welke pagina's zijn dan populair? (en is dat onderwerp genoemd in de publicatie?) Hoe lang blijven bezoekers op de site en hoeveel pagina’s bekijken ze per bezoek?

Als je niet met ingewikkelde logfiles wilt werken en je provider geen (goed) stats pakket levert, kun je altijd (gratis) gebruik maken van statistieken zoals die bijvoorbeeld door OneStat of NedStat geleverd worden. Daarnaast helpt het je om inzicht in het effect van publiciteit te krijgen door in je contactformulier bijvoorbeeld de vraag “Hoe ben je bij ons terechtgekomen?” te stellen. Laat dat echter geen verplicht veld zijn – dit schrikt soms af.

Een voorbeeld van het aantal reacties dat publiciteit kan opleveren:

Netwerk Verlaat Verdriet is het afgelopen jaar druk bezig geweest met publiciteit genereren rondom een boek over het onderwerp, geschreven door één van de oprichtsters. Normaal heeft de website ± 3000 bezoekers per maand en een twintigtal e-mailreacties per week (exclusief het forum).

Doorplaatsing: Nuttig maar let op!

Vergeet niet om als je een interview gegeven hebt of een artikel geschreven hebt, te vragen of je dit artikel (gratis) op je website mag plaatsen. Hou je hierbij aan afspraken over exclusiviteit (bijvoorbeeld een wachttijd voordat je door mag plaatsen). Let op. Meestal zal het copyright van een artikel gedeeld zijn: zowel de journalist als de uitgave hebben het copyright. Beiden moeten dan ook toestemming geven voor doorplaatsing en een bronvermelding is meestal verplicht.

Veel tijdschriften en kranten werken met freelance journalisten. Hiervan is bekend dat de doorplaatsingsrechten meestal niet gratis te verkrijgen zijn. Bijvoorbeeld bij tijdschriften van Sanoma (een hele grote speler op de markt) kun je hiermee te maken krijgen. Let daar dus op.

En niet te vergeten:

Vermeld je webadres op alle logische (en onlogische) plaatsen: visitekaartjes, e-mail-handtekening, briefpapier etc.

Denk ook eens aan sponsoring van evenementen. Hierbij hoef je niet gelijk groot te denken, als in een popconcert of de Olympische Spelen. Vaak zijn er kleine evenementen die aansluiten bij de doelgroep, waarvoor de sponsorbijdrages bescheiden zijn en je – uiteraard met logo en webadres – zowel op hun site als in een programmaboekje vermeld wordt. Eventueel zelfs met ‘een woord van onze sponsor’.

Je kunt hierbij denken aan sporttoernooien, festivals (lokaal niveau) of een lezing/een congres over het onderwerp (onderwerp-niveau).

© NAAR VOREN » 1 oktober 2003 » Nr.61 » http://www.naarvoren.nl/artikel/aandacht.html

 
copyright | mailinglist
naar voren

juliette reinders folmer
is bedrijfskundige. Zij heeft de afgelopen 7 jaar voor IBM in zeer uiteenlopende projecten gewerkt.

Als vrijwilliger heeft zij twee jaar geleden voor het Netwerk Verlaat Verdriet haar eerste website opgezet. Sindsdien is haar interesse in webcommunicatie als marketingmiddel alleen maar gegroeid.

Sinds een jaar werkt Juliette als praktisch consultant voor bedrijfscommunicatie vanuit haar eigen bedrijf Advies en zo met als motto “Meedenken en -doen”. Zij richt zich met name op het kleinbedrijf en de non-profit sector en biedt een breed scala aan diensten waarvan PR-advies, webdesign, bouw en trainingen deel van uitmaken.

Juliette is een fel aanhanger van de Wereldwijde Web standaards zoals beheerd door W3C.

stuur door

tip een vriend(in) over dit artikel.
NAAR VOREN slaat met deze service geen adressen op.

AFZENDERBESTEMMING
verkrijgbaar in grote letters |
verkrijgbaar in kleine letters